_______________________________________________________________________________________

____________________

....................STeC Specific

.................................Who

............................Planning

............................Contact


...............................Home
___________________

___________________
New Projects

stec
Samen met id11 organiseert STeC
een Site Specific en Artist In
Residence project in twee flats in de Poptahof te Delft.
Het project is gestart in mei.
Presentaties zijn op 10 mei, 7 juni,
5 juli, 2 augustus, 31 augustus...
Kijk hier voor updates.

Together with id11, STeC organises
a Site Specific and Artist In Residence project in two flatbuildings at the
Poptahof in Delft.
The project has started in May.
Presentations are at May 10, June 7,
July 5, August 2, August 31...
Look at the updates here.

___________________stec

stec

2009 groot aantal flatwoningen in twee flats in de Poptahof in Delft.