scroll down


v


                                                                                                   Jolanda Jansen


Art Meets Science - Dark Matter Skeleton - NijmegenHet geestelijk erfgoed en de kunstwerken van Joseph Beuys staan centraal in de gehele route.
Beuys was een absolute voorstander van dialoog tussen kunst en wetenschap. Hij vond de
uitwisseling van kennis en het samenwerken met andere vakdisciplines een must. Op basis van
dit gedachtegoed is door Art-Crumbles gekozen voor een samenwerking tussen wetenschappers
en kunstenaars met als thema ‘Art meets Science’
Radboud Universitteit Nijmegen. (NL)


Inspiration: Sacha Caron - Experimental High Energy Physics

Dark Matter Skeleton
Donkere materie, die wel zwaartekracht heeft maar niet zichtbaar is, vormt een dradig skelet voor het zichtbare heelal.
Volgens die theorieën bestaat 85 procent van alle materie in het heelal niet uit gewone atomen en moleculen, maar uit
onbekende elementaire deeltjes die wel massa hebben, maar geen straling produceren. Die mysterieuze donkere materie
moet kort na de oerknal zijn gaan samenklonteren in een sponsachtig netwerk van grote concentraties, onderling verbonden
door langgerekte slierten. Alleen op plaatsen waar de dichtheid van de donkere materie hoog genoeg is, hoopte ook de
gewone materie zich voldoende op voor de vorming van sterrenstelsels.Scientist looking at the artpiece


   

< ------