scroll down


v


                                                                                                   Jolanda Jansen


Match ----


september 2013

MATCH is een multidisciplinair kunstproject waarbij kunstenaars uitgedaagd worden om zich open te
stellen voor andere makers, om met elkaar de dialoog aan te gaan, nieuwe zienswijzen te ontwikkelen
en daaruit voortvloeiende, nieuwe kunstwerken. Op 29 maart werd een MATCHmaking avond
georganiseerd voor tien kunstenaars die aangegeven hebben het avontuur aan te willen gaan. Zij zijn
geselecteerd door kunstenaar en tentoonstellingsmaker Lisette Huijsmans. Naar aanleiding van deze
avond zijn koppels gevormd die drie maanden lang werken aan nieuwe kunstwerken en aan de
presentatie ervan bij TAC in Eindhoven, Electron in Breda en bART in ‘s-Hertogenbosch.

blog http://match10.wordpress.com/
facebook https://www.facebook.com/pages/Match/143592002489716?fref=ts

video ------ moviejj         

Homo Sylvatica

jj

jj

jj

jj

                     
                                          

< ------