Jolanda Jansen


News -----jj
februari 2015February 2014

http://jegensentevens.nl/2014/02/pictured-104/

jj
November 2013


http://dutchartmonkeys.com/2013/11/23/peformance-jolanda-jansen/


jj
October 201326 oktober 2013

Galerie Nasty Alice neemt weer deel aan de YOUNG ART NIGHT 
(Van Abbemuseum). Op zaterdag 26 oktober start het event bij
Galerie Nasty Alice met DJ Ivo en een performance van Jolanda Jansen.

Vanaf 21 uur gaat het event verder bij het Van Abbemuseum met muziek,
kunst en entertainment. Galerie nasty Alice draagt bij aan het programma
met ook in het museum de performance van Jolanda Jansen
http://www.galerienastyalice.n
www.vanAbbe

jj
February 2013

http://contemporaryperformance.com/jj

January 2013

http://www.psychologytomorrowmagazine.com/jolanda-jansen/


http://www.psychologytomorrowmagazine.com/curators-review-4/

http://www.residencyunlimited.org/


http://www.witzenhausengallery.nl/index.php?skip=1&blNY=1

jj

october 2012

http://www.primopianogallery.com/indexeng.asp

jj

may 2012

http://witzenhausengallery.tumblr.com/

jj

june 2012
jj
may 201
2

Brabands Dagblad


jj
april 2012


http://www.witzenhausengallery.nl/artist.php?mgrp=8&offset=0&idxArtist=272


jj

february 2012scroll down

v


jj
november 2011jj
2010
jj
2008Dilemma's bij pikante webfoto - NRC

Veel pubers realiseren zich niet dat de intieme filmpjes en foto's die zij van zichzelf aan
hyves, msn en sugababes aanbieden tot in lengte van jaren op het internet kunnen blijven
circuleren.

Door HERIEN WENSINK
De puberdochter had een nogal pikante foto geplaatst op Sugababes.nl, profielsite met ruim 300.000 leden.
Nrc.next
, met een oplage van toen nog 40.000, drukte die foto af bij een artikel over seksueel gedrag van
jongeren op internet. Prompt klaagde de moeder nrc.next aan - zo'n foto is privé, die mag je toch niet
zomaar publiceren?
    Het is de grote paradox van 'privacy' op internet: alle activiteit is min of meer openbaar, maar door de
anonimiteit en individualiteit wordt 'internetten' veelal als privé-aangelegenheid ervaren. Je doet het immers
vaak alleen, in de geborgen en besloten omgeving van bijvoorbeeld je slaapkamer. En je kan een schuilnaam
gebruiken, die je een gevoel van onaantastbaarheid geeft. Maar handige internetters kunnen die in veel
gevallen toch weer koppelen aan jouw gegevens. En de beelden en informatie die je het web op stuurt,
blijven daar in principe voor altijd en voor iedereen - van kwaadwillende exen tot toekomstige werkgevers –
te zien.
    VPRO-documentairemaakster Hansje van Etten vroeg zich af of jongeren zich dit wel realiseren, en startte
daarom met Holland Doc het Privacy Project: Little Sister versus Big Brother. Op de site kunnen jongeren met
foto's en filmpjes verbeelden wat zij verstaan onder privacy. Sinds oktober zijn er 143 filmpjes en 260 foto's
geplaatst. Twaalf kunstacademies namen het project op in hun lesprogramma.
    De inzendingen zijn in grofweg twee categorieën op te delen. In de ene treedt de toeschouwer binnen
in andermans 'privésfeer': we bekijken een intieme handeling en ervaren emoties die bij voyeurisme horen.
In de andere richt de camera zich op de toeschouwer: hoe beleeft die intieme informatie van een ander!
    In Heren Toilet van Jolanda Jansen is een naakte vrouw een indringer in een urinoir. Ze schuift, in close-up,
groot, bloot en roze, plat over de grond,de pisbakken op een armlengte afstand, haar blote voeten, billen,
rug, stevig op de plakkerige vloer geplant. De vrouw hoort daar niet en dat heeft een bevreemdend effect.
Bovendien horen wij haar zeker niet zo te zien. De angst om betrapt te worden(zij? Wij?) is groot. Toch kijk
je. Het is verslavend om iets intiems van een ander gade te slaan.
     Jongeren die zichzelf op internet (hyves, msn, sugababes) 'exposeren', hebben niet hef gevoel dat ze
zich zo blootgeven als Jansen doet - dat bewijst ook het voorbeeld van de puberdochter. Toch openbaren
ze verbijsterend veel intieme informatie. Kay Schuttel stuurde screenshots in ven msn-conversaties die
handelen over dronken worden en 'met elkaar gaan'. De hyves-foto's die ze laat zien tonen sexy poserende
of met elkaar zoenende tieners, "Hoe wil je op het web gezien worden?" heeft Schuttel erbij gezet.
    Het is een waarschuwing voor jongeren die zich niet realiseren dat ze door onbekenden kunnen worden
gezien. Het idee dat de foto waarop jij straalbezopen een klasgenoot kust, over twintig jaar nog door
iemand in Tokio kan worden bekeken, is zo absurd dat veel hyvers er de ogen voor lijken te sluiten. De
toeschouwer van jouw beelden wordt zo een abstractie. Maar die toeschouwer is er wel degelijk, en het is
interessant om te (laten) zien, hoe die informatie tot zich kan nemen, en wat voor beeld hij zich vormt van
de afzender.
    Studente Mette Sinke van de Academie St. Joost in Breda schetst in haar film een even komisch als
indringend scenario. In het eerste deel van haar film houdt een klein meisje op de basisschool een
spreekbeurt over Mette Sinke. Ze toont foto's van haar ouderlijk huis en vertelt over haar leven. Even later
zien we een oudere verzamelaar van 'Mette Sinke-relikwieën': hij toont trots haar gymnastiekdiploma en
andere "origiirele documenten." Met deze vondsten concretiseert Sinke geestig en effectief het abstracte
idee van openbaar toegankelijke persoonlijke informatie. Zo kunnen anderen informatie over jou
verzamelen, bewaren en delen. Zo kunnen ze zich een beeld van jou vormen dat afwijkt van hoe jij jezelf
ziet, Omdat het toevallig Sinke is, en net zo goed ieder ander kan zijn, komt dat inzicht met een mokerslag.
Elke moeder zou haar puberdochter dit filmpje moeten tonen, alvorens ze met haar foto op hyves of
sugababes mag.
  

                  

< ------